Posts Tagged: Klen

Klen (lat. Leuciscus cephalus)

Klen (lat. Leuciscus cephalus), slatkovodna riba koja pripada familiji šarana (Cyprinidae). Nastanjuje vode srednje brzih tokova, bistre, čiste, i to u nižim delovima vodenih tokova, u dubokim virovima ili na prelazima iz vira u vir, na mestima sa tvrdom kamenitom dnom. Spada u šaranske vrste riba i naseljava skoro ceo evropski kontinent osim skandinavskog područja,… Read more »

Reka Ljuboviđa – Planinska lepotica

Na poziv prijatelja Miroslava Simića i Davida Jakovljevića, ribolovaca iz Ljubovije, odlučio sam da prvomajske praznike provedem na ovoj zaista prelepoj i malo poznatoj salmonidnoj vodi. Reka Ljuboviđa izvire blizu samog vrha planine Jablanik. To je mala voda u prvih desetak kilometara, ali kod mesta Zeleni vir u nju se uliva rečica Zavješnica. Potočna pastrmka… Read more »