Skobalj (lat. Chondrostoma nasus)

Skobalj ili škobalj (lat. Chondrostoma nasus) je slatkovodna riba sa koštanim skeletom (košljoribe) i istovremeno pripada i mekoperkama i porodici šarana. Lokalni nazivi: podust, štupser, rijac, tintaš, šljivar, škobalja, jatnik

 

Skobalj

maks. dužina: do 50 cm, maks. masa: 2,5 kg, vreme mresta: od marta do maja.

Skobalj se kreće u velikim jatima i hrani se algama – epitafon – i muljem koje skida sa krupnog šljunka i kamena. U ravničarskim rekama ova riba, zbog načina ishrane, nije na ceni, ali je skobalj iz planinskih voda veoma cenjen, pa se ograničava njegov ulov na 10 komada. Rasprostranjen je po celoj Istočnoj Evropi. Naseljava brze vode u kojima živi sa mrenom, klenom i ploticom. Kada je voda bistra treba ga tražiti u glavnom toku, a kada se zamuti prilazi obali i tu traži hranu.

U Srbiji najveći primerci se nalaze u Drini.

U Malom Zvorniku, svake godine se održava Skobaljijada.

Tereni za lov skobalja:

http://www.gdenapecanje.com/mesta-za-pecanje/tags/skobalj/

Ulovi:

http://www.gdenapecanje.com/ulovi/tags/skobalj-1/