Mladice C&R na Rajskoj plaži

Kolega Đorđe Krajišnik, u proteklih nekoliko dana, pokazao je da se režim Uhvati i pusti itekako isplati – 20-tog januara uhvatio je i pustio mladicu od oko 90cm a onda 23-ćeg januara, na istoj lokaciji, uhvatio i pustio još jednu mladicu od 95cm.

Đorđe Krajišnik

Đorđe Krajišnik

Više detalja o mladici broj 1, nalazi se ovde.  Više detalja o mladici broj 2, nalazi se ovde.  Teren na kome su ulovljene obe mladice je Rajska plaža, Bratunac.

Snimci puštanja obe mladice: