1. Mladica – Tereni za ribolov

Mladica (lat. Hucho hucho)

Mladica je slatkovodna riba koja pripada porodici pastrmki. Ima lepo, dugačko, valjkasto telo i snažno repno peraje, što joj omogućava da pliva velikom brzinom. Glava i leđa su joj tamnosmeđa do zelenkasta, a kod nekih primeraka i blago ružičasta sa prelivima, što je povezano sa mestom boravka. Za vreme mrešćenja dobija bakarnoljubičastu boju. Izuzetno je popularna za lov. Naseljava brže i čistije reke, sa puno virova i sedri.

Mladica

Mladica

 

Tereni na kojima boravi mladica

Mladica boravi, posebno krupniji primerci, u dubokim virovima sa skrovitim mestima, ispod sedri, odakle povremeno kreće u potragu za hranom. Zbog toga se obično čeka (peca) na ulazima i izlazima u virove, kao i na prelivima i u zalivima gde ima dosta bele ribe. Kada se nahrani mladica se vraća u svoje skrovište i ljubomorno ga čuva od uljeza.

Najbolje vreme za ribolov

Najbolji period dana za lov je rano ujutro, ili kasno uveče (sumrak). Za vreme letnjeg računanja vremena zabranjeno je pecanje od 21h do 03h, a zimskog od 18h do 06h. NOĆNI RIBOLOV JE ZABRANJEN.

Najbolji tereni za ribolov mladice

Reka Drina, pored zagađenja, uništavanja pritoka u kojima se mladica mresti i staništa eksploatacijom šljunka, krivolova kao i brojnih hidrocentrala i ima dalje ima najveću populaciju mladice naročito kapitalnih primeraka (preko 100 cm). Pored toga, ulov mladice na Drini nije lak i rezervisan je samo za najupornije.

Neka od mesta za lov mladice na Drini su:

Reka Lim, u celom toku, od Plavskog jezera pa sve do Drine, je stanište mladice međutim, u delu oko Brodareva, kao i u reviru u Beranama, najveće su šanse za ulov i to primeraka dužine 70-80 cm. U Beranama peca se u reviru koji je u samom centru grada, i to isključivo na mušicu. Pored Berana, mladica se lovi i u Tifranskoj klisuri.

Dobri tereni za lov mladice na Limu su:

Na reci Tari, mladica se najbolje lovi na terenima između Kolašina i Mojkovca, koji se nalaze uz samu magistralu, u rezervatu NP „Biogradska Gora“, na sastavu rečice Ravnjak i Tare u mjestu Kaludra kao i u vir Tmajevac.

Plavsko jezero, kao i reke Lim i Ljuča, predstavljaju veoma dobru lokaciju za lov mladice.

Ostale reke, koje uopšte imaju neku populaciju mladice su reka Vapa, kod Sjenice, Veliki Rzav, Moravica (kod Arilja), Đetinja i Ibar međutim na njima je lov mladice ili zabranjen ili vrlo redak.

Dozvoljene mere

Minimalna dozvoljena dužina mladice je 100 cm u Srbiji, a u Republici Srpskoj je 70 cm (zavisi i od ribarskog područja), Crnoj Gori 50 cm.

Lovostaj

Lovostaj na mladicu u Srbiji je u periodu od 1. marta do 31. avgusta, a u  Republici Srpskoj od 1. februara do 31. maja.

 

Sledeća >>>