• Vlasinsko jezero, Miloševi

    Vlasinsko jezero nastanjuju riblje vrste dunavskog sliva, ali i one alohtone. Specifičnost su ribe iz Ohridskog jezera (Jadranski sliv). Trenutni riblji fond čine: pastrmka, klen, šaran, amur, babuška, linjak, plašica (ohridska beovica), pisa (ohridska crvenperka), deverika, gavčica, grgeč, som, štuka, sunčica i cverglan. U pritokama ima pijora i potočne mrene.