• Veliko Ratno ostrvo, Beograd

    Veliko Ratno ostrvo, zaštićeno prirodno dobro, se sastoji od dve rečne ade, Velikog i Malog ratnog ostrva, između 1172. i 1169. kilometra toka Dunava sa zaštitnim pojasom u širini od 50m vodene površine. Ribarsko područje „PIO Veliko ratno ostrvo” obuvata sve ribolovne vode u granicama zaštićenog prirodnog dobra. Na akvatorijumu više