• Tamiš kod Sakula

    Selo Sakule se nalazi na nekih 40-ak kilometara od Beograda i do njega se dolazi preko Pančeva i Crepaje. Do Tamiša i mesta za pecanje se dolazi kada se prekoputa crkve skrene levo prema šumi. Kroz šumu vode tri obeležena puta, prvi i drugi se kasnije spajaju u jedan i više