• Tamiš kod Opova, Rukavac

    Lokacija se nalazi uzvodno od mosta i predstavlja stari tok Tamiša. Pre mosta se skrene levo i putem kroz šumu, dolazi se do rukavca – peca se i sa jedne i sa druge strane i postoji veći broj lepo uređenih prilaza. Love se štuka, šaran, bela riba.