• Mostovi kod sela Prosek, Nišava

    Teren se nalazi između Niške banje i sela Prosek, na magistralnom putu Niš – Bela Palanka, u blizini mosta neposredno pred ulazak u selo Prosek. Teren obuhvata nekoliko mesta sa obe strane Nišave, u blizini dva drumska i jednog železničkog mosta, kao i ušća reke Jelašnice u Nišavu. Lovi se više