• Uzovnička Reka, Ostrvo

    Nalazi se u selu Uzovnica, iznad samog ušća Uzovničke reke u Drinu. Do mesta za pecanje se dolazi tako što se sa magistralnog puta Ljubovija – Mali Zvornik, odmah posle osnovne škole, skrene na kolski put koji vodi do Drine. Na ostrvo je moguće doći sa gornje strane, stazom kroz više