• Ljubovijski most, Stara Ljubovija

    Nalazi se na magistralnom putu Ljubovija – Loznica, 3 km od Ljubovije, i to je i granični prelaz između Republike Srbije i Republike Srpske. Do mesta za pecanje dolazi se peške pored graničnog prelaza stazom koja vodi do Drine, ili takođe peške stazom pored upravne zgrade Teko Mnining-a (Kamenoloma). Na više