• Fly Fishing revir MHE Vitez

    FF revir na rijeci Lašvi u Vitezu je otvoren 01.08.2010. godine. Na reviru se nalazi 5 kaskada i zakloni za ribu. Obale revira su uređene. Revir je pristupačan za dolazak automobilom i posjeduje parking uz vodu. Dužina revira je za sada nešto ispod 1.000 m. Izvor: http://www.musicar.rs/