• Lekin Salaš, Sremska Mitrovica

    Jezero se nalazi u blizini Sremske Mitrovice i nudi različite vrste ribe: šaran (divljak), amur, som, smuđ i bela riba. To su dva spojena jezera ukupne površine 3 hektara. Ribnjak je sam po sebi polu divlji jer ima dosta šarana vretenara koji se kreće od kilograma do 20 kila i više