• Kod Hajduka, Drlače

    Nalazi se na magistralnom putu Ljubovija – Bajina Bašta, u selu Drlače, odmah iznad mesta za pecanje Bitinovac, kod pilane. Postoji par proširenje pored magistralnog puta za parkiranje kola, a zatim se silazi stazom do Drine. Mesto je veoma popularno za pecanje skobalja na travu (alge), ali takođe i za više