• Grza, Paraćin

    Reka Grza postaje od dve rečice – Ivanštice i Male Čestobrodice. One se spajaju nedaleko od tunela na putu Paraćin – Zaječar i tu nastaje reka Grza. Vrelo Ivanštice, koje se naziva i Mala Grza iz kog nastaje reka Ivanštica kao i dva jezera, koja su posebno atraktivna za sportske više