• Gračanička reka

    Gračanička reka teče na jugozapadnoj strani Sokolskih planina, i nastaje od Postenjske reke i Sokolska Reke u selu Gračanica po kome je i dobio ime. Njena ukupna dužina je 15 km, a apsolutni pad je 696 m. Neka je Gračanička reka bila bogata pastrmkom i klenom a mladica je koristila više