• Begin Čamac, Ljubovija

  Nalazi se na magistralnom putu Ljubovija – Bajina Bašta , na udaljenosti oko 1 km od Ljubovije. Mesto je od magistralnog puta (postoji tabla sa natpisom ribolovačko odmaralište Begin Čamac) udaljeno oko 300-400 m, i moguće je doći samo peške. Veoma je popularno za lov mladice, ali i bele ribe više

 • Servis, Stara Ljubovija

  Nalazi se na magistralnom putu Ljubovija – Loznica u mestu Stara Ljubovija, kod auto servisa „Jovanović“. Na ovom mestu peca se skobalj na travu i hleb, kao i ostala bela riba, uglavnom u letnjem periodu. U zimskom periodu lovi se mladica. Nizvodno od ovog mesta nekih 300-400 m je mesto više

 • Boljevići, BiH

  Malo teži prilaz sa bosanske strane, jer je mesto za pecanje udaljeno od puta 700 – 800 m, ali je dosta lakši ribolov i po maloj i po velikoj vodi. Sa druge strane Drine, u Srbiji je selo Okletac i mesto za pecanje poznato većini ribolovaca kao Spomenik, pristupačno i više

 • Livadica, Lonjin

  Do mesta se dolazi skretanjem sa magistralnog putu Ljubovija – Loznica, odmah posle graničnog prelaza Ljubovija – Bratunac i kamenoloma (poznatije Krš), na put koji vodi do Drine (nepunih 100 m). Ovo mesto nazivaju i Gornji Gaz.

 • Panjevi, Lonjin

  Do mesta se dolazi skretanjem sa magistralnog puta Ljubovija – Loznica na kolski put u selu Lonjin, kod zgrade nekadašnje mlekare. Tim putem može se kolima doći do mesta Plaža, Lonjin, a zatim peške nizvodno nepunih sto metara do mesta zvanog Panjevi. Ovde se peca na srednjem i višem vodostaju više