• Jezero Borovik

    Jezero Borovik nalazi se zapadno od Đakova. Nastalo je 1978. godine izgradnjom brane na samom početku toka rijeke Vuke. Dužina mu je oko 7 km, površina 160 ha, a dubina 15 m. Pod njegovom vodom ostalo je selo Borovik, po kome je i dobilo ime. Vrlo je atraktivno ribičima, izletnicima, više