• Suljov vir, Okletac, Bajina Bašta

    Nalazi se na magistralnom putu Ljubovija – Bajina Bašta u mestu Okletac, na oko 200-300 m uzvodno od mesta Živkov vir, Okletac. Ovaj vir obiluje skobaljem i ploticom, a veoma je popularan za lov mladice. Uz Đedov vir, Okletac, spada u grupu najatrakivnijih virova na Drini za lov mladice. Odmah više