• Park Prirode Tikvara

    Prirodno dobro ¨Tikvara¨ nalazi se u južnom delu Bačke na inundacionom području srednjeg toka Dunava, na njegovoj levoj obali, protežući se od km 1927 do km 1305. To je jasno omeđen (visoka obala,nasip i reka Dunav) i kompaktan ritski kompleks. Na području prirodnog dobra dominiraju šume mekih lišćara, a čitav više

  • Jezero Tikvara, Bačka Palanka

    Jezero Tikvara predstavlja najatraktivnije jezero na području opštine Bačka Palanka, nalazi se između Bačke Palanke na severu i Dunava na jugu. Jezero Tikvara je deo parka prirode „Tikvara“. Bogatao je raznim vrstama ribe: šaranom, krupnim primercima štuke, smuđem, somom i drugim vrstama. Takođe je i najveći zimovnik bele ribe na više