• Revir Zmajevac, Ključ

    Revir Zmajevac na Sani nizvodno od Ključa je bez pretjerivanja najbogatiji potez mladicom u ovom dijelu Europe, a rijeka nije prevelika i vrlo je pristupačna sa svih strana. Kao klasična mladičarska voda ona je puna kaskada, sedri, dubljaka dubine do 5-6 metara koji se izmjenjuju sa plićim šljunčanim sprudovima i više