• Revir Radovanska reka

    Revir Radovanska reka obuhvata poslednjih 6 kilometara reke, do ušća u Crni Timok. Na njemu je ribolov dozvoljen u periodu od 1. aprila do 30. septembra, isključivo mušičarskim priborom, sa jednom mušicom. Od nimfi se preporučuju Fazanov rep, Zečije uvo i Princ, a od suvih mušica naročito Zuta i Braon više