• Reka Ljuča, Plav

    Reka Ljuča nastaje spajanjem dve manje reke, Vruje i Grnčara, uliva se u Plavsko jezero, iz kojeg onda ističe Lim. Ovo je reka puna lipljan, potočara i mladica, izrazito bistra, hladna a istovremeno sporog i mirnog toka.