Klen (lat. Leuciscus cephalus)

Klen (lat. Leuciscus cephalus), slatkovodna riba koja pripada familiji šarana (Cyprinidae). Nastanjuje vode srednje brzih tokova, bistre, čiste, i to u nižim delovima vodenih tokova, u dubokim virovima ili na prelazima iz vira u vir, na mestima sa tvrdom kamenitom dnom. Spada u šaranske vrste riba i naseljava skoro ceo evropski kontinent osim skandinavskog područja, a kako je izuzetno prilagodljiva vrsta, možemo ga naći čak i u Baltičkom moru.

Klen

Klen ( (lat. Leuciscus cephalus))

 

Tereni za lov klena:

http://www.gdenapecanje.com/mesta-za-pecanje/tags/klen/

Ulovi:

http://www.gdenapecanje.com/ulovi/tags/klen-1/

Video:

Lovostaj:

  • Klen ( Leuciscus cephalusod 15. IV – 31. V